KONCERT           TWÓRCY           WYKONAWCY           MEDIA           KSIĘGA GOŚCI           GALERIA           KONTAKT

Jan Paweł II

Tryptyk Rzymski

"Tryptyk Rzymski" jest poetyckim wyrazem i pogłębieniem przemówienia wygłoszonego przez Jana Pawła II w dniu odsłonięcia odrestaurowanych fresków w Kaplicy Sykstyńskiej, 8 kwietnia 1994 roku. Utwór literacki składa się z trzech części, wzajemnie ze sobą powiązanych wewnętrznymi znaczeniami.

Pierwsza część, Strumień, jest zamyśleniem nad pięknem, a zarazem przemijaniem świata i człowieka.
W drugiej, Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej, Autor kontynuuje swą refleksję, medytując tajemnicę stworzenia ukazaną przez Michała Anioła.
Zamykająca, trzecia część, Wzgórze w krainie Moria, jest historią Abrahama ofiarowującego Bogu swego syna Izaaka. W ten sposób zostaje wyrażone przyszłe Ofiarowanie Syna przez Boga Ojca, co stanowi zwieńczenie całego Tryptyku sensem Odkupienia.Piotr Pałka

muzyka

Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie (1999 rok), dyplom z wyróżnieniem w klasie dyrygowania prof. Marty Wierzbieniec. W marcu 1998 roku został laureatem VII Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu, zdobywając II miejsce oraz dwie nagrody specjalne: za najlepsze kształtowanie wokalne śpiewu zespołowego i za najlepszą metodę pracy z chórem.

W 1998 roku otrzymał Stypendium Ministra Kultury i Sztuki za wyróżniające osiągnięcia w nauce. W tym samym roku rozpoczął ożywioną działalność artystyczną w Krakowie. Tu pracuje do dziś jako dyrygent wielu zespołów, m.in. Chóru Międzynarodowego, Chóru Muzyki Żydowskiej, Chóru Seminaryjnego Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Michaelitów, Chóru ZPiT Krakowiacy i Scholi Braci Mniejszych Kapucynów. W czerwcu 1999 roku Piotr Pałka pełnił funkcję dyrygenta Chóru Papieskiego podczas spotkania z Ojcem Świętym na Błoniach Krakowskich. W kwietniu 2005 roku dyrygował Scholą Papieską podczas mszy św. odprawionej w intencji śp. papieża Jana Pawła II na Błoniach. Od sierpnia 1997 roku Piotr Pałka jest śpiewakiem w Chórze Polskiego Radia S.A. w Krakowie. Oprócz pracy zawodowej już od 1993 roku komponuje i opracowuje utwory chóralne. Jego zainteresowania muzyką wokalną przyczyniły się do założenia w 1999 roku chóru mieszanego Voce Angeli (Głosem Anioła), działającego przy Bazylice OO. Franciszkanów w Krakowie, którego od sześciu lat jest dyrygentem. W skład zespołu wchodzą studenci i absolwenci krakowskich uczelni. Voce Angeli wykonuje muzykę religijną i świecką, głównie á capella. W swoim repertuarze posiada oryginalne kompozycje i opracowania.

Utwory liturgiczne Piotra Pałki można usłyszeć m.in. w krakowskich bazylikach OO. Dominikanów i OO. Franciszkanów.